đồng hồ

liên kết các webs

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Nga 0937347482)
 • (Nguyễn Ngọc Tài nguyentaithcsbaudon@gmail.com)
 • (Phan Tấn Tài 01696624255)
 • (Trương Thanh Hoàng truonghoangthcsbaudon@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thien_tai_Galile.jpg Hoi_tu_nang_luong_mat_troi.jpg Anh_that_cua_cay_nen_qua_guong_cau_lom.jpg Nhat_thuc.jpg Dau_tau_hoa_chay_bang_dong_co_Diezen.jpg Mo_phong_nguyet_thuc.swf Mo_phong_nhat_thuc.swf Thi_nghiem_tao_bong_voi_nguon_sang_nho.swf Tranh_Vat_ly_6.jpg Thap_nghieng_Li_6.jpg Tranh_Vat_ly_6_1.jpg MOT_QUA_TAOMOT_DINH_LUAT.jpg HINH_ANH_NHA_MAY_DIEN_GIO.jpg Luc_dan_hoi.png HINH_ANH_NHA_MAY_DIEN_GIO_1.jpg Cac_Loai_May_co_don_gian.jpg Cac_Loai_May_co_don_gian.jpg Cac_Loai_May_co_don_gian.jpg TAI_SAO_KHONG_BI_ROI_RA_NGOAI_TD.jpg CAN_BO_TUI_LUC_KE.gif

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Cảnh đẹp Việt Nam

  Danh ngôn mỗi ngày

  Hoa rơi

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Bàu Đồn -Gò Dầu-Tây Ninh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Thời khóa biểu tháng 8 năm học 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Thanh Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:38' 17-08-2012
  Dung lượng: 22.9 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 Thứ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7
  S2 1 SH--Lệ SH--Hoàng SH--Hồng SH--Phượng SH--Bích SH--Sỹ SH--Tiến SH--Hồng S2 1 SH--Dương SH--T.Hoàng SH--Oanh SH--Tuyền SH--Mai SH--Vân SH--Quốc
  2 A--Tài CN--Hoàng T--Phúc A--Bích MT--Sương SV--Lệ Văn--Rơ Sử--Hồng 2 H--Dương T--T.Hoàng T--Lợi H--Tuyền T--Tiến Đ--Tánh T--Quốc
  3 A--Tài Văn--Rơ T--Phúc SV--Hồng GD--Lan A--Sỹ SV--Lệ CN--Hoàng 3 A--Định H--Dương T--Lợi L--Oanh L--Mai H--Vân Đ--Tánh
  4 SV--Lệ Văn--Rơ MT--Sương L--Mai CN--Hoàng A--Sỹ A--Định A--Tài 4 T--Tiến Văn--Hoa L--Oanh T--Lợi Đ--Tánh T--Quốc CN--Hồng
  5 CN--Hoàng SV--Lệ A--Sỹ GD--Lan T--Phúc L--Mai A--Định A--Tài 5 T--Tiến Văn--Hoa Đ--Tánh T--Lợi CN--Hồng Văn--Rơ MT--Sương
  S3 1 T--Lại T--Phúc Văn--Lách T--Phượng Đ--Thủy CN--Hoàng Văn--Rơ Văn--Khuyền S3 1 Văn--Hoa SV--N.Hương Văn--K.Phương Nhạc--Tiên MT--Sương L--Mai A--Định
  2 T--Lại T--Phúc Văn--Lách T--Phượng Văn--Hoa Đ--Thủy T--Tiến Văn--Khuyền 2 MT--Sương GD--Phất Nhạc--Tiên SV--N.Hương Văn--K.Phương Văn--Rơ L--Mai
  3 Văn--Khuyền TC--Lại GD--Lan Đ--Thủy Văn--Hoa Văn--Lách T--Tiến CN--Hoàng 3 TC--Định Nhạc--Tiên MT--Sương A--Tâm Văn--K.Phương Văn--Rơ GD--Phất
  4 Văn--Khuyền GD--Lan Đ--Thủy Văn--Lách T--Phúc MT--Sương CN--Hoàng T--Lại 4 TC--Định Văn--Hoa SV--N.Hương Văn--K.Phương A--Tâm GD--Phất Văn--Rơ
  5 Đ--Thủy A--Định Nhạc--Tiên Văn--Lách T--Phúc GD--Lan MT--Sương T--Lại 5 SV--N.Hương Văn--Hoa GD--Phất Văn--K.Phương T--Tiến A--Tâm Văn--Rơ
  S4 1 L--Mai A--Định Văn--Lách CN--Gái CN--Hoàng SV--Lệ Văn--Rơ L--Hà S4 1 L--T.Tài Đ--Tánh A--Tài MT--Sương Văn--K.Phương CN--Hồng SV--Cám
  2 SV--Lệ A--Định SV--Hồng MT--Sương A--Bích CN--Hoàng Văn--Rơ A--Tài 2 GD--Phất L--T.Tài Đ--Tánh Văn--K.Phương SV--Cám H--Vân L--Mai
  3 MT--Sương L--Hà CN--Gái SV--Hồng SV--Lệ Văn--Lách CN--Hoàng TC--Đào 3 Đ--Tánh A--Tài H--Vân Văn--K.Phương L--Mai Văn--Rơ A--Định
  4 A--Tài Văn--Rơ L--Mai A--Bích L--Hà Văn--Lách A--Định TC--Đào 4 CN--Hồng MT--Sương Văn--K.Phương GD--Phất Đ--Tánh SV--Cám TC--Vân
  5 5 A--Định CN--Hồng Văn--K.Phương Đ--Tánh GD--Phất MT--Sương Văn--Rơ
  6 6
  S5 1 TC--Nga MT--Sương TC--Phúc TC--Bích TC--Hoa TC--Lại TC--Đào Nhạc--T.Phương S5 1 SV--N.Hương TC--Thảng CN--Hồng A--Tâm TC--Tuyền Văn--Rơ H--Vân
  2 TC--Nga Văn--Rơ TC--Phúc TC--Bích TC--Hoa TC--Lại TC--Đào MT--Sương 2 H--Dương TC--Thảng SV--N.Hương CN--Hồng H--Tuyền A--Tâm Nhạc--Tiên
  3 3 Văn--Hoa H--Dương TC--Vân SV--N.Hương Nhạc--Tiên TC--Thảng Văn--Rơ
  4 4 Văn--Hoa SV--N.Hương TC--Vân H--Tuyền A--Tâm TC--Thảng Văn--Rơ
  5 5
  S6 1 T--Lại SV--Lệ CN--Gái Văn--Lách T--Phúc T--T.Hoàng Nhạc--T.Phương Văn--Khuyền S6 1 Văn--Hoa Sử--Hòa Văn--K.Phương Sử--Vui T--Tiến Đ--Tánh T--Quốc
  2 T--Lại Nhạc--Tiên T--Phúc Văn--Lách SV--Lệ T--T.Hoàng T--Tiến Văn--Khuyền 2 Văn--Hoa Đ--Tánh Văn--K.Phương T--Lợi SV--Cám Sử--Vui T--Quốc
  3 Văn--Khuyền TC--Lại T--Phúc CN--Gái Nhạc--T.Phương Sử--Hòa T--Tiến SV--Lệ 3 Đ--Tánh Văn--Hoa Sử--Vui T--Lợi Văn--K.Phương Nhạc--Tiên SV--Cám
  4 Văn--Khuyền T--Phúc Văn--Lách Sử--Hồng Văn--Hoa Nhạc--T.Phương Sử--Hòa T--Lại 4 Nhạc--Tiên T--T.Hoàng T--Lợi Đ--Tánh Văn--K.Phương T--Quốc Sử--Vui
  5 Nhạc--Tiên T--Phúc Sử--Hồng Nhạc--T.Phương Văn--Hoa Văn--Lách SV--Lệ T--Lại 5 Sử--Hòa T--T.Hoàng T--Lợi Văn--K.Phương Sử--Vui SV--Cám Đ--Tánh
  S7 1 GD--Lan CN--Hoàng A--Sỹ A--Bích Sử--Hòa T--T.Hoàng L--Mai Đ--Thủy S7 1 L--T.Tài A--Tài L--Oanh TC--Lợi T--Tiến T--Quốc TC--Vân
  2 Sử--Hòa Sử--Hồng A--Sỹ T--Phượng A--Bích T--T.Hoàng Đ--Thủy GD--Lan 2 T--Tiến L--T.Tài A--Tài TC--Tuyền T--Quốc H--Vân
  3 CN--Hoàng Đ--Thủy SV--Hồng T--Phượng A--Bích A--Sỹ GD--Lan SV--Lệ 3 T--Tiến T--T.Hoàng H--Vân L--Oanh H--Tuyền L--Mai T--Quốc
  4 HĐ--Lệ HĐ--Hoàng HĐ--Hồng HĐ--Phượng HĐ--Bích HĐ--Sỹ HĐ--Tiến HĐ--Hồng 4 HĐ--Dương HĐ--T.Hoàng HĐ--Oanh HĐ--Tuyền HĐ--Mai HĐ--Vân HĐ--Quốc
  5 SH--Lệ SH--Hoàng SH--Hồng SH--Phượng SH--Bích SH--Sỹ SH--Tiến SH--Hồng 5 SH--Dương SH--T.Hoàng SH--Oanh SH--Tuyền SH--Mai SH--Vân SH--Quốc
  6 6

  Thứ Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7
  C2 1 Sử--Thủy Văn--Xuyến Đ--Tiên T--Thảo Văn--Đoàn T--Hân Sử--Khinh C2 1 T--T.Huong A--Nhân H--Tương CN--Hà Nhạc--T.Phương Văn--Kiệt Sử--Vui
  2 Đ--Tiên Văn--Xuyến T--T.Huong T--Thảo Sử--Thủy Văn--Đoàn TC--Hân 2 MT--Vũ A--Nhân TC--Trang Nhạc--T.Phương TC--Tương Sử--Vui Đ--Huệ
  3 Văn--Xuyến Đ--Tiên T--T.Huong MT--Vũ TC--Ngọc SV--Dung T--Hân 3 Nhạc--T.Phương SV--Trang Văn--Đoàn SV--N.Hương L--Hà T--Thảo A--Nhân
  4 T--T.Huong SV--Đào Nhạc--T.Phương Đ--Tiên SV--Thảng Đ--Huệ T--Hân 4 SV--Lẽng H--Tương T--Ngọc GD--Hòa GD--Lan T--Thảo CN--Hà
  5 SH--T.Huong SH--Ngọc SH--C.Tâm SH--Thảo SH--Thảng SH--Dung SH--Đào 5 SH--Vũ SH--Trang SH--Hòa SH--N.Hương SH--Lẽng SH--Lan SH--Huệ
  C3 1 Văn--Xuyến SV--Đào T--T.Huong A--Nhân L--Oanh A--Bích Văn--Đoàn C3 1 Văn--Khuyền MT--Vũ Nhạc--T.Phương T--Quốc Sử--Hồng Sử--Vui Văn--Kiệt
  2 Văn--Xuyến A--Nhân T--T.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Ôi thật tuyệt

  TIN TỨC BÓNG ĐÁ 24h