đồng hồ

liên kết các webs

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Nga 0937347482)
 • (Nguyễn Ngọc Tài nguyentaithcsbaudon@gmail.com)
 • (Phan Tấn Tài 01696624255)
 • (Trương Thanh Hoàng truonghoangthcsbaudon@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thien_tai_Galile.jpg Hoi_tu_nang_luong_mat_troi.jpg Anh_that_cua_cay_nen_qua_guong_cau_lom.jpg Nhat_thuc.jpg Dau_tau_hoa_chay_bang_dong_co_Diezen.jpg Mo_phong_nguyet_thuc.swf Mo_phong_nhat_thuc.swf Thi_nghiem_tao_bong_voi_nguon_sang_nho.swf Tranh_Vat_ly_6.jpg Thap_nghieng_Li_6.jpg Tranh_Vat_ly_6_1.jpg MOT_QUA_TAOMOT_DINH_LUAT.jpg HINH_ANH_NHA_MAY_DIEN_GIO.jpg Luc_dan_hoi.png HINH_ANH_NHA_MAY_DIEN_GIO_1.jpg Cac_Loai_May_co_don_gian.jpg Cac_Loai_May_co_don_gian.jpg Cac_Loai_May_co_don_gian.jpg TAI_SAO_KHONG_BI_ROI_RA_NGOAI_TD.jpg CAN_BO_TUI_LUC_KE.gif

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Cảnh đẹp Việt Nam

  Danh ngôn mỗi ngày

  Hoa rơi

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Bàu Đồn -Gò Dầu-Tây Ninh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Thời khóa biểu áp dụng 10/9/12

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Thanh Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:19' 24-11-2012
  Dung lượng: 95.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS BÀU ĐỒN THỜI KHOÁ BIỂU (Áp dụng từ 10/9/2012 đến hết học kỳ 1) TRƯỜNG THCS BÀU ĐỒN THỜI KHOÁ BIỂU (Áp dụng từ 10/9/2012 đến hết học kỳ 1)
  Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 Thứ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7
  S2 1 SH--Lệ SH--Hoàng SH--Hồng SH--Phượng SH--Bích SH--Sỹ SH--Tiến SH--Hồng S2 1 SH--Dương SH--T.Hoàng SH--Oanh SH--Tuyền SH--Mai SH--Vân SH--Quốc
  2 SV--Lệ L--Hạnh Văn--Xuyến A--Bích T--Phúc T--T.Hoàng TC--Đào T--Lại 2 T--Tiến H--Dương CN--Hồng L--Oanh L--Mai Đ--Tánh T--Quốc
  3 CN--Hoàng T--Phúc Văn--Xuyến T--Phượng L--Hạnh A--Sỹ TC--Đào Sử--Hồng 3 T--Tiến CN--Hồng L--Oanh Đ--Tánh H--Tuyền SV--Cám Văn--Rơ
  4 T--Lại T--Phúc CN--Gái T--Phượng A--Bích CN--Hoàng T--Tiến TC--Đào 4 H--Dương Văn--Hoa Đ--Tánh Nhạc--Tiên GD--Phất T--Quốc Văn--Rơ
  5 T--Lại CN--Hoàng T--Phúc CN--Gái A--Bích Văn--Xuyến Văn--Rơ TC--Đào 5 Nhạc--Tiên Văn--Hoa GD--Phất CN--Hồng SV--Cám T--Quốc Đ--Tánh
  6 6
  S3 1 Văn--Khuyền Văn--Rơ A--Sỹ TC--Bích Văn--Hoa TC--Lại Sử--Hòa A--Tài S3 1 A--Định Nhạc--Tiên Văn--K.Phương SV--N.Hương L--Mai MT--Sương Sử--Vui
  2 Văn--Khuyền Văn--Rơ A--Sỹ TC--Bích Văn--Hoa TC--Lại CN--Hoàng A--Tài 2 Sử--Hòa SV--N.Hương Văn--K.Phương Sử--Vui MT--Sương H--Vân A--Định
  3 Sử--Hòa A--Định Nhạc--Tiên Văn--Hoa TC--Lại L--Mai T--Tiến Văn--Khuyền 3 SV--N.Hương A--Tài H--Vân MT--Sương Văn--K.Phương Văn--Rơ SV--Cám
  4 Nhạc--Tiên CN--Hoàng L--Mai T--Phượng TC--Lại A--Sỹ A--Định Văn--Khuyền 4 Văn--Hoa MT--Sương A--Tài Văn--K.Phương T--Tiến Văn--Rơ H--Vân
  5 A--Tài Nhạc--Tiên MT--Sương T--Phượng CN--Hoàng A--Sỹ Văn--Rơ T--Lại 5 Văn--Hoa Sử--Hòa SV--N.Hương Văn--K.Phương T--Tiến SV--Cám L--Mai
  6 6
  S4 1 T--Lại A--Định Đ--Thủy L--Mai CN--Hoàng SV--Lệ GD--Lan MT--Sương S4 1 L--T.Tài Đ--Tánh Văn--K.Phương T--Lợi SV--Cám Văn--Rơ GD--Phất
  2 T--Lại Văn--Rơ T--Phúc Đ--Thủy GD--Lan T--T.Hoàng SV--Lệ CN--Hoàng 2 TC--Định L--T.Tài MT--Sương GD--Phất Văn--K.Phương Đ--Tánh SV--Cám
  3 SV--Lệ Văn--Rơ GD--Lan SV--Hồng T--Phúc Văn--Xuyến CN--Hoàng T--Lại 3 Đ--Tánh GD--Phất T--Lợi A--Tâm Văn--K.Phương L--Mai MT--Sương
  4 GD--Lan SV--Lệ SV--Hồng MT--Sương T--Phúc Văn--Xuyến L--Mai T--Lại 4 GD--Phất T--T.Hoàng T--Lợi Văn--K.Phương Đ--Tánh A--Tâm Văn--Rơ
  5 5 MT--Sương T--T.Hoàng Đ--Tánh Văn--K.Phương A--Tâm GD--Phất Văn--Rơ
  6 6
  S5 1 TC--Nga TC--Lại TC--Phúc GD--Lan Văn--Hoa Sử--Hòa T--Tiến Nhạc--T.Phương S5 1 TC--Định TC--Thảng TC--Vân TC--Lợi TC--Tuyền A--Tâm Nhạc--Tiên
  2 TC--Nga TC--Lại TC--Phúc Văn--Hoa Sử--Hòa Nhạc--T.Phương T--Tiến GD--Lan 2 SV--N.Hương TC--Thảng TC--Vân TC--Lợi TC--Tuyền Nhạc--Tiên A--Định
  3 3 A--Định Văn--Hoa Nhạc--Tiên T--Lợi A--Tâm TC--Thảng TC--Vân
  4 4 T--Tiến Văn--Hoa SV--N.Hương A--Tâm Nhạc--Tiên TC--Thảng TC--Vân
  5 5
  6 6
  S6 1 Văn--Khuyền Sử--Hồng SV--Hồng Văn--Hoa T--Phúc SV--Lệ MT--Sương Đ--Thủy S6 1 Đ--Tánh A--Tài T--Lợi H--Tuyền Văn--K.Phương Văn--Rơ T--Quốc
  2 Văn--Khuyền T--Phúc Sử--Hồng Văn--Hoa Nhạc--T.Phương MT--Sương SV--Lệ A--Tài 2 CN--Hồng T--T.Hoàng T--Lợi Đ--Tánh Văn--K.Phương Văn--Rơ T--Quốc
  3 MT--Sương T--Phúc CN--Gái Sử--Hồng SV--Lệ Đ--Thủy Văn--Rơ Văn--Khuyền 3 Văn--Hoa T--T.Hoàng A--Tài Văn--K.Phương H--Tuyền CN--Hồng Đ--Tánh
  4 A--Tài Đ--Thủy T--Phúc Nhạc--T.Phương MT--Sương T--T.Hoàng Văn--Rơ Văn--Khuyền 4 Văn--Hoa L--T.Tài Văn--K.Phương T--Lợi Đ--Tánh T--Quốc CN--Hồng
  5 A--Tài MT--Sương T--Phúc CN--Gái Văn--Hoa T--T.Hoàng Nhạc--T.Phương SV--Lệ 5 L--T.Tài Đ--Tánh Văn--K.Phương T--Lợi CN--Hồng T--Quốc Văn--Rơ
  6 6
  S7 1 Đ--Thủy GD--Lan Văn--Xuyến A--Bích SV--Lệ CN--Hoàng A--Định L--Hạnh S7 1 H--Dương Văn--Hoa Sử--Vui L--Oanh T--Tiến H--Vân L--Mai
  2 L--Mai SV--Lệ Văn--Xuyến A--Bích Đ--Thủy GD--Lan A--Định CN--Hoàng 2 Văn--Hoa H--Dương L--Oanh SV--N.Hương T--Tiến Sử--Vui H--Vân
  3 CN--Hoàng A--Định A--Sỹ SV--Hồng A--Bích Văn--Xuyến Đ--Thủy SV--Lệ 3 T--Tiến SV--N.Hương H--Vân H--Tuyền Sử--Vui L--Mai T--Quốc
  4 HĐ--Lệ HĐ--Hoàng HĐ--Hồng HĐ--Phượng HĐ--Bích HĐ--Sỹ HĐ--Tiến HĐ--Hồng 4 HĐ--Dương HĐ--T.Hoàng HĐ--Oanh HĐ--Tuyền HĐ--Mai HĐ--Vân HĐ--Quốc
  5 SH--Lệ SH--Hoàng SH--Hồng SH--Phượng SH--Bích SH--Sỹ SH--Tiến SH--Hồng 5 SH--Dương SH--T.Hoàng SH--Oanh SH--Tuyền SH--Mai SH--Vân SH--Quốc
  6 6
  TRƯỜNG THCS BÀU ĐỒN THỜI KHOÁ BIỂU (Áp dụng từ 10/9/2012 đến hết học kỳ 1) TRƯỜNG THCS BÀU ĐỒN THỜI KHOÁ BIỂU (Áp dụng từ 10/9/2012 đến hết học kỳ 1)
  Thứ Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7
  C2 1 TC--Sỹ A--Nhân Nhạc--T.Phương TC--Lẽng T--Hân Đ--Huệ Văn--Đoàn C2 1 TC--Tương T--Phượng T--Ngọc A--Định Văn--Kiệt H--Đình CN--Hà
  2 A--Sỹ CN--Dung Văn--Xuyến A--Nhân MT--Vũ T--Hân Đ--Huệ 2 TC--Tương T--Phượng T--Ngọc Nhạc--T.Phương CN--Hà SV--Lẽng H--Đình
  3 Văn--Xuyến T--Ngọc A--Sỹ SV--Thảng Văn--Đoàn SV--Dung Nhạc--T.Phương 3 Đ--Huệ H--Tương Sử--Hồng CN--Hà A--Định T--Thảo T--Phượng
  4 Văn--Xuyến T--Ngọc T--T.Huong MT--V
   
  Gửi ý kiến

  Ôi thật tuyệt

  TIN TỨC BÓNG ĐÁ 24h