đồng hồ

liên kết các webs

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Nga 0937347482)
 • (Nguyễn Ngọc Tài nguyentaithcsbaudon@gmail.com)
 • (Phan Tấn Tài 01696624255)
 • (Trương Thanh Hoàng truonghoangthcsbaudon@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thien_tai_Galile.jpg Hoi_tu_nang_luong_mat_troi.jpg Anh_that_cua_cay_nen_qua_guong_cau_lom.jpg Nhat_thuc.jpg Dau_tau_hoa_chay_bang_dong_co_Diezen.jpg Mo_phong_nguyet_thuc.swf Mo_phong_nhat_thuc.swf Thi_nghiem_tao_bong_voi_nguon_sang_nho.swf Tranh_Vat_ly_6.jpg Thap_nghieng_Li_6.jpg Tranh_Vat_ly_6_1.jpg MOT_QUA_TAOMOT_DINH_LUAT.jpg HINH_ANH_NHA_MAY_DIEN_GIO.jpg Luc_dan_hoi.png HINH_ANH_NHA_MAY_DIEN_GIO_1.jpg Cac_Loai_May_co_don_gian.jpg Cac_Loai_May_co_don_gian.jpg Cac_Loai_May_co_don_gian.jpg TAI_SAO_KHONG_BI_ROI_RA_NGOAI_TD.jpg CAN_BO_TUI_LUC_KE.gif

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Cảnh đẹp Việt Nam

  Danh ngôn mỗi ngày

  Hoa rơi

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Bàu Đồn -Gò Dầu-Tây Ninh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Oanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:50' 30-01-2017
  Dung lượng: 6.7 MB
  Số lượt tải: 229
  Số lượt thích: 0 người
  Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo
  cùng toàn thể các em học sinh
  GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN HỮU OANH
  TRƯỜNG THCS BÀU ĐỒN
  Kiểm tra Mi?NG
  Câu 1: Các chất được cấu tạo như thế nào?
  Đáp án: Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.
  Câu 2: Khi đổ 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước,ta thu được một hỗn hợp rượu - nước có thể tích

  A. bằng 100 cm3 C. nhỏ hơn 100 cm3
  B. lớn hơn 100 cm3 D. có thể bằng hoặc
  lớn hơn 100 cm3
  H·y t­ëng t­îng gi÷a s©n tr­êng cã 1 qu¶ bãng khæng lå vµ rÊt nhiÒu häc sinh tõ mäi phÝa ch¹y ®Õn x« ®Èy qu¶ bãng. V× nh÷ng x« ®Èy nµy kh«ng c©n b»ng nªn qu¶ bãng lóc bay lªn, khi r¬i xuèng, lóc bËt sang tr¸i, khi l¨n sang ph¶i …(H 20.1).Trß ch¬i nµy t­ëng nh­ ch¼ng cã liªn quan g× ®Õn nguyªn tö, ph©n tö, thÕ mµ l¹i cã thÓ gióp chóng ta hiÓu mét trong nh÷ng tÝnh chÊt quan träng nhÊt cña nguyªn tö, ph©n tö sÏ häc trong bµi nµy.
  Tu?n 28 - Tiết 27
  Nguyên tử, phân tử chuyển động

  Hay đứng yên?
  I. Thí nghiệm Bơ-rao.
  - Các hạt phấn hoa chuyển động không ngừng về mọi phía.
  II. Các nguyên tử, phân tử chuyển động
  không ngừng.
  Đáp án C1: Quả bóng tượng tự hạt phấn hoa trong thí nghiệm Bơ-rao.
  C1: Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm của Bơ - rao.
  Đáp án C2: Các học sinh tương tự như các phân tử nước trong thí nghiệm của Bơ-rao.
  C2 :Các học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm Bơ – rao ?
  Đáp án C3: Các phân tử nước chuyển động không ngừng, trong khi chuyển động nó va chạm vào các hạt phấn hoa từ nhiều phía, các va chạm này không cân bằng nhau làm cho các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng.
  C3: Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn Hoa chuyển động
  Kết luận: Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.
  III. Chuyển động phân tử và nhiệt độ
  *Giải thích: Khi nhiệt độ của nước tăng thì chuyển động của các hạt phấn hoa càng nhanh, chứng tỏ các phân tử nước chuyển động càng nhanh va đập vào các hạt phấn hoa càng mạnh.
  Kết luận: Nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh.
  * Chuyển động trên được gọi là chuyển động nhiệt.
  Ghi nhớ:
  * Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.
  * Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
  C4 : Dổ nhẹ nước vào một bỡnh đựng dung dịch CuSO4 màu xanh (H 20.4). Vì nước nhẹ hơn nên nổi ở trên tạo thành một mặt phân cách gi?a hai ch?t l?ng. Sau m?t th?i gian rồi mất hẳn. Trong bỡnh chỉ còn một chất lỏng đồng nhất màu xanh nhạt. Nước và CuSO4 đã hoà lẫn vào nhau.
  Hiện tượng này gọi là hiện tượng khuếch tán.  IV. Vận dụng
  иp ¸n C4:
  C¸c ph©n tö n­íc vµ CuSO4 ®Òu chuyÓn ®éng kh«ng ngõng vÒ
  mäi phÝa, nªn c¸c ph©n tö CuSO4 cã thÓ chuyÓn ®éng lªn trªn
  xen vµo kho¶ng c¸ch giữa c¸c ph©n tö n­íc vµ c¸c ph©n tö n­íc cã thÓ chuyÓn ®éng xuèng d­íi xen vµo kho¶ng c¸ch giữa c¸c ph©n tö CuSO4, cø nh­ thÕ lµm cho mÆt ph©n c¸ch giữa n­íc vµ CuSO4 mê dÇn. Cuèi cïng trong b×nh chØ cßn mét chÊt láng ®ång nhÊt mµu xanh nh¹t.
  иp ¸n C5:
  Trong n­íc hå, ao, s«ng, biÓn cã kh«ng khÝ mÆc dï kh«ng khÝ nhÑ h¬n n­íc rÊt nhiÒu lµ do c¸c ph©n tö kh«ng khÝ chuyÓn ®éng kh«ng ngõng vÒ mäi phÝa, xen kÏ vµo kho¶ng c¸ch giữa c¸c ph©n tö n­íc.
  C6: Hiện tượng khuyếch tán có xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ không ? Tại sao ?
  Trả lời : Có. Vì các phân tử chuyển động nhanh hơn
  иp ¸n C7:
  Trong cèc n­íc nãng, thuèc tÝm tan nhanh h¬n v× c¸c ph©n tö chuyÓn ®éng nhanh h¬n nªn c¸c chÊt tù hoµ lÉn vµo nhau nhanh h¬n.
  T?NG K?T
  Bài 1. Hãy chỉ ra kết luận đúng trong các kết luận sau:
  A. Nguyên tử,phân tử chuyển động càng nhanh thì vật cũng chuyển động càng nhanh.
  B. Các nguyên tử,phân tử chuyển động không ngừng.
  C. Nguyên tử,phân tử chuyển động chậm thì vật cũng chuyển động chậm.
  D. Cả A và C đều đúng

  Bài 2. Khi các nguyên tử,phân tử cấu tạo nên chuyển động nhanh thì đại lượng nào sau đây tăng?
  Khối lượng của vật C. Nhiệt độ của vật
  B. Trọng lượng của vật D. Cả khối lượng và trọng
  lượng của vật
  *Bốn nội dung cơ bản về tính chất của nguyên tử, phân tử:
  + Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.
  + Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.
  + Các nguyên tử,phân tử chuyển động không ngừng.
  + Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
  HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
  Học thuộc ghi nhớ SGK.
  Dọc phần "Có thể em chưa biết".
  Làm bài tập 20.1 đến 20.6 Sách bài tập Vật lý.
  Chu?n b? ti?t sau " NHI?T NANG "
  + xem tru?c cỏc cõu C
   
  Gửi ý kiến

  Ôi thật tuyệt

  TIN TỨC BÓNG ĐÁ 24h